Neuropsychologie. Prof. Nicolaas vd. Waay; jonge weesvrouw Psycholoog
Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts.
ADHD en ADD
ADHD kenmerkt zich door
Concentratiestoornissen,
Impulsiviteit
Hyperactiviteit


ADHD en ik
ADHD
ADHD land
Voorlichtingsfilm.nl
Wat is aandacht?
Wat is ADHD
ADHD gezond nieuws

Angststoornissen
Hevige angstklachten kunnen soms optreden optreden zonder reēle bedreiging. Wanneer dit veelvuldig optreed spreken we van een 'angststoornis'.

anxiety knowledge center
Wat is angst?

Borderline
Tenminste dient iemand te voldoen aan 5 van de onderstaande symptomen voor de diagnose Borderline.

Onzekerheid
Impulsief en onvoorspelbaar gedrag
Wisselende stemmingen
Oncontroleerbare woede of agressie
Instabiele hefitge relaties
Relaties afwisselend geïdealiseerd/gehaat
Een leeg gevoel
Intense en instabiele relaties
Suïcide (pogingen)
Paranoïde ideeën en gedachten


Wat is borderline
De diagnose
Borderline
Borderline gezond nieuws

Chronische vermoeidheid/ME
Vermoeidheid en/of malaisegevoel na geringe inspanning. Dit gevoel houdt langer dan een etmaal aan. Verder is sprake van probleemen met geheugen en concentratie.

ME-CVS-PVS-REDD
Ziektebeeld
algemene informatie

Dementie ea. ouderdom
Dyslexie/dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met verminderd functioneren van de rechterhersenhelft. Dyslectische mensen hebben moeite met lezen en schrijven. In tegenstelling tot bij dyscalculie is bij deze aandoening de rechterhemisfeer juist dominant. Dit levert zowel voordelen als nadelen op voor degene met dyslexie.

Dyslexie test Amsterdam

Depressie
Een depressie is een stemmingsstoornis die enkele weken aanhoudt, waarbij iemand een groot gevoel van neerslachtigheid heeft, bijna geen energie heeft of belangstelling voor wat dan ook.

NFGV - Depressie Centrum
Psychische klachten & schildklier
Wat is depressie?

Eetstoornissen of Binge eating
www.binge-eating.nl

Geheugenproblemen
Het geheugen stelt ons in staat om de realiteit in een eerder opgeslagen context te bezien. De informatie die is opgeslagen in ons geheugen gebruiken we om adequaat te functioneren en ons gedrag aan te passen aan de omstandigheden

human memory page (uva)
meer info over het geheugen

Gilles de la tourette
Hoofdpijn/migraine
korte video (en)
brain & health (en)
NFB voor migraine (en)
health link (en)

PTSS, posttraumatische stress
Bij een posttraumatische stress stoornis wordt iemand steeds weer herinnerd aan een traumatisch voorval. Deze herinnering levert diverse klachten op in het dagelijks functioneren.

trauma pages

Trichotillomanie
Praktijken België
Wat is een psycholoog?
Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts.

Psychologiecentrum Noord-Holland

Scriptie, proefschriften & schrijftips
Zoek op scriptie psychologie
APA style resources
SPSS
Diverse artikelen en scripties

IQ, intelligentie, test en slim?
Het testen van intelligentie lijkt een harde wetenschap. Maar is het dat eigenlijk wel? Hoe kun je testen of je slim bént of louter door oefening vaardigheden hebt geleerd. En waarom zou het eigenlijk uitmaken hoe je zo goed bent geworden in iets dat je kunt. En, stel je voor dat je zo slim bent dat je de testmakers te slim af bent? Krijg je dan een lage score omdat de testmakers iets over het hoofd hebben gezien?

binet
intelligence theory/testing
iq test
uncommonly difficult iq tests
123test
prisoner's dilemma
senses challenge
amazing art
gezichtsbedrog
motion aftereffect
optische illusies
optische illusies 2
optische illusies 2
Planet Perplex (Gezichtsbedrog)
Intelligentietest.nl

Wie was/is wie in psychologen land?
Allport
Bandura
Ellis
Chomsky
Erikson
Freud
James
Jung
Leary
Maslow
Pavlov
Piaget
Rogers
Rorschach
Skinner
Vygotski

Check Registers van de zorg
Het Vektis register wordt gebruikt door verzekeraars om te controleren of een therapeut de juiste registraties heeft om in aanmerking te komen voor vergoedingen.

Vektis webzoeker
BIG register online

Psychologie en verzekeringen
NIP advies
Unive eerstelijnspsycholoog

Gezondheid algemeen
gezondnieuws.nl

Diagnostiek (Professionals)
Digoloog neuropsycholoog
Diagnose nieuws
Behaviorisme
De behavioristen gaan ervan uit dat de mens functioneert als een machine. De mens reageert volgens hen volgens duidelijke wetmatigheden op de omgeving waarin het zich bevindt. Als grondlegger van het behaviorisme worden vaak Pavlov en Skinner genoemd.

as the behaviorist views it
skinner foundation

Cognitieve psychologie
De studie naar de cognitieve en neurale basis van mentale functies als perceptie, actie, taal, aandacht en geheugen.

mit cognet
@moving

Gestalt psychologie
In deze stroming binnen de psychologie wordt de mens niet gezien als som van delen maar kunnen de delen van de mens niet als afzonderlijk van elkaar worden gezien. Een holistische benadering van de mens dus.

ns gestalt
beroepsvereniging NBGT
Gestaltschool BOLT

Humanistische psychologie
Ook bij deze stroming wordt gefocust op de hele mens, en niet de afzonderlijke delen. Daarbij is een belangijk onderscheid tussen deze en andere stromingen dat de humanisten niet geloven dat uitkomsten van proeven die gedaan worden bij dieren relevant zijn voor menselijk gedrag. Grondlegger is Abraham Maslow.

maslow's hierarchy of needs

Kleurpsychologie
Neurofeedback
Neurofeedback wordt ook wel neurotherapie, EEG-feedback of EEG-biofeedback genoemd. Het betreft feedback over hersenactiviteit.

Hersencentrum
pcs-neurofeedback Oost-Souburg
neurofeedback
Neurofeedback Alkmaar
Neurofeedback Amsterdam
Neurofeedback instituten Europa

Neuropsychologie
Neuropsychologie is een medisch specialisme, dat onderzoek doet naar de relatie tussen het gedrag en het centraal zenuwstelsel.

startpagina neuropsychologie
Nederlandse Vereniging (NVvN)
Neuropsycholoog
Meer neuropsychologie

Ontwikkelingspsychologie
kinderen jeugdigen

Organisatiepsychologie
Psychoanalyse
Psychopathologie
Psychotherapie algemeen
Psychosynthese
Sociale psychologie

Laat psycholoog nieuws zien bij het aanzetten van je internet! 
redactie